KOSTRÅDGIVNING

  • Vid en kostrådgivning går vi igenom din nuvarande kost- och motionsvanor genom att du under 4 dagar skriver en kostdagbok och motionsdagbok.  Detta för att jag ska få en bra överblick över din nuvarnande status och hur vi ska bygga din grund så att det blir en hållbar livvstill.  Vi fokuserar inte på några snabba lösningar utan vi vill ha något som håller i längden och som är anpassat efter din vardag och dina mål. 

Kostpaketet 

Ett kostpaket är bra för dig som behöver en vägledning inom kosten och känner att du inte riktigt får till det i vardagen. 

Kosten är A och O i vardagen. Det är den som gör att vi orkar en hel arbetsdag, orkar hålla energin uppe när vi är med familj,vänner, tränar och som får oss att må bra och ökar vår livskvalité 

Vi får bättre humör om vi äter bra mat, vi blir postivare både mot oss själva och mot andra vilket gör att livet känns mycket bättre. Vi får bättre självkänsla och självförtroende då vi bygger en positiv och bra atmosfär runt oss själva då vi laddas med näringsrik mat. Så att fokusera på regelbudna matvanor som får en att må bra är viktigt för vårt välmående och vår hälsa både psykiskt, fyskiskt och mentalt. Vi utgår alltid för helheten just för dig! 

  Kostpaketet består av 4 konsultationstillfällen x 30 min

1. Nuvarande status och kostdagbok 

Vid första mötet skapas en hälsoprofil. I profilen ingår en enkel mätning av kroppssammansättning, genomgång av din målsättning samt en kortare intervju där du får svara på ett antal hälsorelaterade frågor kring kostvanor och livsstil. Du får med dig en kostdagbok som du skickar till mig inom 1 vecka. 

2. Kostplan

Vi går igenom din kostdagbok och ser vad för förrändrringar som kan tänkas göras för att nå ditt mål. Vi går igenom din nya kostplan och diskuterar ev ändringar för att den ska passa dina behov och livssituation. Kostplanen är uppbyggd för att du ska ha möjlighet att göra en effektiv, långsiktig förändring med en näringsrik kost som grund.  Du testar kosten under en 4 veckors period för att sedan mötas upp och diskutera för ev ändringar eller svåra situationer du har mött. 

3. Uppföjning efter 4-5 veckor 

Vi går igenom kostplanens sista rekommendationer och de slutliga kostråden sammanfattas. Du får förslag på hur du på ett enkelt och smart sätt kan variera din kost och hur du hanskas med olika situationer som dyker upp i vardagen allt för att du ska känna dig trygg och nöjd över dig själv och dina val. 

4. Uppföljning efter ca 8-10 veckor 

Vi utvärderar hur förändringen har gått så här långt och diskuterar hur den fortsatta vägen ska se ut för att du ska kunna ta dig framåt och nå ditt mål. Vi sammanställer din nuvarande status och ger dig förutsättningar för att du ska lyckas och nå ditt mål till en hälsosam och hållbar livsstil.